Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2015 09:35 NR IV/33/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
02.01.2015 09:34 NR IV/32/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok
02.01.2015 09:33 NR IV/31/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
02.01.2015 09:27 NR IV/30/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
02.01.2015 09:25 NR IV/29/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
02.01.2015 09:23 NR IV/28/2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
02.01.2015 09:19 NR IV/27/2014 w sprawie przekazania projektu statutu Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem uzgodnienia
02.01.2015 08:55 NR IV/26/2014 w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
02.01.2015 08:54 NR IV/25/2014 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania - w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę
22.12.2014 14:51 NR III/24/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2015
22.12.2014 14:48 NR III/23/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
17.12.2014 07:36 NR II/22/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
17.12.2014 07:35 NR II/21/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
17.12.2014 07:35 NR II/20/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Uzdrowiskowej Rady Gminy Jaworze
17.12.2014 07:34 NR II/19/2014 w sprawie powołania doraźnej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego

1 2 3 następna