Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2010 12:13 NR XXXVI/280/10 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia ...
20.05.2010 12:12 NR XXXVI/279/10 w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu" w ramach działania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
20.05.2010 12:11 NR XXXVI/278/10 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
20.05.2010 12:09 NR XXXVI/277/10 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za 2009r.
20.05.2010 12:07 NR XXXVI/276/10 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za
20.05.2010 12:06 NR XXXVI/275/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
20.05.2010 12:04 NR XXXVI/274/10 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego
20.05.2010 12:02 NR XXXV/273/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze
07.04.2010 12:48 NR XXXIV/272/10 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania - w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. (...)
07.04.2010 12:46 NR XXXIV/271/10 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania - w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. (...)
07.04.2010 12:44 NR XXXIV/270/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
07.04.2010 12:43 NR XXXIV/269/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
03.03.2010 08:31 Nr XXXIII/268/10 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
03.03.2010 08:29 Nr XXXIII/267/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
03.03.2010 08:27 Nr XXXIII/266/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

poprzednia 1 2 3 4 5 następna