Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2009 14:13 Nr XXVI/228/09 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
03.07.2009 13:41 Nr XXVI/227/09 zmian w budżecie gminy na rok 2009
04.05.2009 15:28 Nr XXV/226/09 zmiany uchwały nr XXIII/209/09
04.05.2009 15:05 Nr XXV/225/09 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
04.05.2009 14:59 Nr XXV/224/09 zmian w budżecie gminy na rok 2009
04.05.2009 14:31 Nr XXV/223/09 przekazania środków finansowych dla Policji
04.05.2009 14:25 Nr XXV/222/09 udzielenia Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej
04.05.2009 14:21 Nr XXV/221/09 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
04.05.2009 14:19 Nr XXV/220/09 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu
04.05.2009 14:14 Nr XXV/219/09 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze
07.04.2009 08:53 Nr XXIV/218/09 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
07.04.2009 08:45 Nr XXIV/217/09 zmiany Uchwały Nr XXII/202/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 22.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze”
07.04.2009 08:42 Nr XXIV/216/09 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 182/12, 182/18, 182/27, 182/31 i 182/40, składających się na drogę dojazdową - ul. Lipową,
07.04.2009 08:39 Nr XXIV/215/09 ustanowienia na rzecz AQUA S.A. w Bielsku Białej prawa użytkowania udziałów w pgr 1279/2 i 1279/4
07.04.2009 08:34 Nr XXIV/214/09 zatwierdzenia projektu pt. „Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej” w ramach działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poprzednia 1 2 3 4 następna