Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2009 12:31 Nr XXVIII/243/09 przyznania medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”
02.11.2009 14:56 Nr XXVIII/242/09 zgłoszenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
02.11.2009 14:54 Nr XXVIII/241/09 zgłoszenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
02.11.2009 14:51 Nr XXVIII/240/09 nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
02.11.2009 14:48 Nr XXVIII/239/09 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1758/19 stanowiącej drogę dojazdową do zabudowanej posesji (od ul. Cisowej), w drodze darowi
02.11.2009 14:42 Nr XXVIII/238/09 wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania - w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzi
02.11.2009 08:46 Nr XXVIII/237/09 zmian w budżecie gminy na rok 2009
02.11.2009 07:50 Nr XXVIII/236/09 zmiany Uchwały Nr XXII/197/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko
17.09.2009 09:50 Nr XXVII/235/09 przystąpienia Gminy do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Bielska Kraina
17.09.2009 09:15 Nr XXVII/234/09 przyjęcia nazwy ulicy „ul. Dziewanny” do stosowania w celach adresowych oraz dla potrzeb numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych na obszarze administracyjnym Gminy Jaworze,
17.09.2009 09:06 Nr XXVII/233/09 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Jaworze porozumienia międzygminnego z gminą Bielsko-Biała dotyczącego powierzenia tej Gminie realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki
17.09.2009 08:57 Nr XXVII/232/09 zmian w budżecie gminy na rok 2009
17.09.2009 08:38 Nr XXVII/231/09 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
03.07.2009 14:19 Nr XXVI/230/09 ponownego wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała współtworzonej przez obszary Gmin Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice
03.07.2009 14:17 Nr XXVI/229/09 zmiany uchwały Nr V/30/03 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 marca 2003r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet przysługujących radnym z tytułu wykonywania czynności związanych z pracą organów Gminy

poprzednia 1 2 3 4 następna