Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2021 07:07 SKU.2512.000017.2021 Zaproszenia do złożenia oferty na "Wykonanie prac wynikających z zaleceń pokontrolnych ujętych w protokołach kominiarskich w związku z przeglądem okresowym kominów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w budynkach będących w posiadaniu Gminy Jaworze"
08.11.2021 11:40 SKU.2512.000034.2021 Zaproszenia do złożenia oferty na "Naprawa i czyszczenie rynien na budynkach gminnych w Jaworzu oraz dostawa i montaż nasady kominowej"
02.11.2021 13:47 SKU.2512.000017.2021 Zaproszenia do złożenia oferty na "Wykonanie prac wynikających z zaleceń pokontrolnych ujętych w protokołach kominiarskich w związku z przeglądem okresowym kominów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w budynkach będących w posiadaniu Gminy Jaworze"
27.10.2021 09:34 SKU.2512.000034.2021 Zaproszenia do złożenia oferty na "Naprawa i czyszczenie rynien na budynkach gminnych w Jaworzu oraz dostawa i montaż nasady kominowej"
21.10.2021 08:24 SKU.2512.000033.2021 Zaproszenia do złożenia oferty na "Wykonanie prac polegających na demontażu starego pieca kominkowego wolnostojącego oraz montaż nowego pieca kominkowego wolnostojącego w mieszkaniu znajdującym się w budynku przy ul. Zdrojowej 117 w Jaworzu"
07.10.2021 12:10 RI.271.0009.2021 Zaproszenie do złożenia ofert RI.271.0009.2021 pn. "LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2021/2022"
07.10.2021 12:00 RI.271.0008.2021 Zaproszenie do złożenia ofert RI.271.0008.2021 pn. "ZIMOWE UTRZYMANIE SIECI DRÓG GMINY JAWORZE W SEZONIE 2021/2022"
23.09.2021 11:53 SKU.2512.000023.2021 Zaproszenia do złożenia oferty na "Dostawa i montaż szlabanu na parkingu przy budynku znajdującym się w Jaworzu ul. Szkolna 97"
20.09.2021 13:29 SKU.2512.000022.2021 Zaproszenie do złożenia ofert pn. „Usunięcie zacieków na ścianie sali w Domu Gminnym Pod Harendą w Jaworzu ul. Pod Harendą 2”
09.08.2021 14:47 SKU.2512.000022.2021 Zaproszenie do złożenia ofert pn. „Usunięcie usterek w budynku – Dom Gminny Pod Harendą w Jaworzu ul. Pod Harendą 2”
06.07.2021 11:26 RI.7012.7.0001.2021 Zaproszenie do złożenia ofert pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Myśliwskiej w Jaworzu z ulicą Małą i Jeżynową”
20.05.2021 10:08 RI.7012.7.0001.2021 Zaproszenie do złożenia ofert pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Myśliwskiej w Jaworzu z ulicą Małą i Jeżynową”
24.03.2021 13:24 SKU.7021.2.000001.2021 Zaproszenie do złożenia ofert pn. „Sprzedaż oraz dostawa solanki do tężni oraz fontanny solankowej w Jaworzu w 2021 r.”

poprzednia 1 2