Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2023 10:24 RZT.7021.00001.2023 zaproszenie do złożenia oferty pn. „Sprzedaż oraz dostawa solanki do tężni oraz fontanny solankowej w Jaworzu w 2023 r.”
26.08.2022 11:59 87/2022 konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2022-2024 w Gminie Jaworze” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych
22.08.2022 11:16 SRF.272.0066.2022 zaproszenie do złożenia oferty pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) dla zadania pn. "Budowa budynku żłobka i przedszkola w rejonie ul. Słonecznej dz. nr 1133/1 w Jaworzu"
11.08.2022 13:14 SRF.271.0012.2022 Zaproszenie do złożenia ofert pn. "Likwidacja śliskości zimowej dróg gminnych na terenie gminy Jaworze w sezonie 2022/2023"
11.08.2022 13:11 SRF.271.0011.2022 Zaproszenie do złożenia ofert pn. "Zimowe utrzymanie sieci dróg gminy Jaworze w sezonie 2022/2023"
11.05.2022 11:51 SKU.2512.000024.2022 Zaproszenia do złożenia oferty na "Usunięcie zacieków w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Harendą 2 w Jaworzu"
11.05.2022 11:49 SKU.2512.000025.2022 Zaproszenia do złożenia oferty na "Wymiana uszkodzonego systemu detekcji gazu w budynku Dom Gminny Pod Harendą przy ul. Pod Harendą 2 w Jaworzu"
14.04.2022 14:32 SKU.2512.000016.2022 Zaproszenia do złożenia oferty na "Modernizacja kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminnym nr 85, w Jaworzu przy ul. Zdrojowej"
08.03.2022 13:50 SKU.7021.2.000001.2022 Zaproszenia do złożenia oferty na "Sprzedaż oraz dostawa solanki do tężni oraz fontanny solankowej w Jaworzu w 2022"
14.02.2022 14:00 SKU.2512.000005.2022 Zaproszenia do złożenia oferty na "Realizacja usługi w zakresie okresowego czyszczenia kominów dymowych, spalinowych w budynkach będących w posiadaniu Gminy Jaworze"
18.01.2022 11:32 SKU.2512.000002.2022 Zaproszenia do złożenia oferty na "Wykonanie aktualizacji oraz nowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków gminnych w Jaworzu"
10.12.2021 11:00 SKU.2512.000039.2021 Zaproszenia do złożenia oferty na Wykonanie prac polegających na demontażu starego pieca kominkowego wolnostojącego oraz montażu nowego pieca kominkowego wolnostojącego w mieszkaniu znajdującym się w budynku gminnym przy ul. Zdrojowej 111 w Jaworzu"
03.12.2021 07:19 SKU.2512.000038.2021 Zaproszenia do złożenia oferty na "Okresowe czyszczenie kominów dymowych, w budynkach będących w posiadaniu Gminy Jaworze"
22.11.2021 07:07 SKU.2512.000017.2021 Zaproszenia do złożenia oferty na "Wykonanie prac wynikających z zaleceń pokontrolnych ujętych w protokołach kominiarskich w związku z przeglądem okresowym kominów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w budynkach będących w posiadaniu Gminy Jaworze"
08.11.2021 11:40 SKU.2512.000034.2021 Zaproszenia do złożenia oferty na "Naprawa i czyszczenie rynien na budynkach gminnych w Jaworzu oraz dostawa i montaż nasady kominowej"

1 2 następna