Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2022 11:37 SRF.271.0014.2022 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka i przedszkola w rejonie ul. Słonecznej w Jaworzu"
01.09.2022 13:44 SRF.271.0013.2022 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Średniej w Jaworzu"
10.06.2022 11:43 RI.271.0007.2022 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego "Orlik"
16.05.2022 11:29 RI.271.0006.2022 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Jaworze Zdrój - rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych"
20.04.2022 12:07 RI.271.0005.2022 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja drogi gminnej - ul. Południowa w Jaworzu"
05.04.2022 10:05 RI.271.0004.2022 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Niecałej w Jaworzu"
13.01.2022 11:56 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
29.12.2021 12:51 RI.271.0014.2021 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa parkingu w rejonie Parku Zdrojowego w Jaworzu"
25.11.2021 11:11 RI.271.0012.2021 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 850 000,00 zł"
15.11.2021 11:32 RI.271.0010.2021 "Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Powiatu Bielskiego - postępowanie nr 2"
29.10.2021 15:06 RI.271.0007.2021 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Jaworze i dostarczenie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d"
30.09.2021 11:09 RI.271.0006.2021 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
25.08.2021 11:53 RI.271.0002.2021 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ UCZESTNIKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BIELSKIEGO
08.07.2021 09:56 RI.271.0003.2021 Remont amfiteatru w Jaworzu
11.05.2021 11:56 RI.271.0001.2021 Przebudowa kotłowni oraz wymiana instalacji wewnętrznej c.o. w budynku SP nr 2 w Jaworzu

1 2 następna