Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2023 08:42 SRF.271.0012.2023 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn."Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Jaworze - postępowanie nr 3".
18.07.2023 12:07 SRF.271.0009.2023 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn."Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Jaworze - postępowanie nr 2".
20.04.2023 12:59 SRF.271.0007.2023 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Jaworze"
09.02.2023 10:17 SRF.271.0003.2023 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego w ramach zadania pod nazwą "Wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Jaworze" - postępowanie nr 2
31.01.2023 10:36 SRF.271.0002.2023 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom"
12.01.2023 14:35 SRF.271.0001.2023. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego w ramach zadania pod nazwą "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w gminie Jaworze"
10.01.2023 12:30 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
09.11.2022 09:59 SRF.271.0016.2022 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 670 000,00 zł"
04.11.2022 12:36 SRF.271.0015.2022 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Jaworze i dostarczenie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d".
28.09.2022 11:37 SRF.271.0014.2022 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka i przedszkola w rejonie ul. Słonecznej w Jaworzu"
01.09.2022 13:44 SRF.271.0013.2022 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Średniej w Jaworzu"
10.06.2022 11:43 RI.271.0007.2022 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego "Orlik"
16.05.2022 11:29 RI.271.0006.2022 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Jaworze Zdrój - rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych"
20.04.2022 12:07 RI.271.0005.2022 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja drogi gminnej - ul. Południowa w Jaworzu"
05.04.2022 10:05 RI.271.0004.2022 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Niecałej w Jaworzu"

1 2 następna