Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2020 08:45 Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego, w związku z: wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
19.06.2020 08:38 Informacja o godzinach pracy OKW w Jaworzu
17.06.2020 10:32 SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
16.06.2020 14:45 Zawiadomienie Wójta Gminy Jaworze o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w związku z wyborami OPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
16.06.2020 09:07 Postanowienie Nr 32/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 08:19 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
12.06.2020 13:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Jaworze o numerach granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych Komisji wyborczych
05.06.2020 12:58 DRUK - O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W MIEJSCU POBYTU
05.06.2020 12:57 DRUK - PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW
05.06.2020 12:56 DRUK - WNIOSEK O SKREŚLENIE WYBORCY Z REJESTRU WYBORCÓW
05.06.2020 12:55 DRUK - WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B
05.06.2020 12:55 DRUK - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
05.06.2020 12:54 DRUK - WNIOSEK O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
05.06.2020 12:52 DRUK - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
05.06.2020 12:51 DRUK- ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

1 2 następna