Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2021 13:14 26/2020 zarządzenie w sprawie zawieszenia wykonania zarządzenia nr 85/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 7 października 2019r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania od 2020 roku ze stosowania na terenie Gminy Jaworze jednorazowych opakowań, naczyń, sztućców i podobnego rodzaju przedmiotów, wykonywanych ze szkodliwych dla środowiska naturalnego tworzyw sztucznych, a w szczególności z plastiku lub styropianu
22.11.2021 13:13 25/2020 zarządzenie w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
22.11.2021 12:48 XXVI/244/2021 uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
22.11.2021 12:46 XXIV/233/2021 uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
22.11.2021 12:42 XXVI/246/2021 uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
22.11.2021 12:32 53/2021 zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2020 Wójta Gminy Jaworze z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Jaworze zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jaworze oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
03.08.2020 11:58 59/2020 zarządzenie w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Jaworze zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jaworze oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
07.05.2020 11:14 53/2020 zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Jaworze w związku z wystąpieniem okoliczności, które mogą zagrażać zdrowiu uczniów, ich rodzin oraz pracowników placówek oświatowych
06.05.2020 12:45 52/2020 Zarządzenie w sprawue podjęcia działań zapobiegawczych w związku z wprowadzonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
27.04.2020 10:06 48/2020 Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Jaworze w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19
17.04.2020 10:38 40/2020 Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Jaworze w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19
22.11.2021 12:29 34/2020 zarządzenie w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Jaworze zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jaworze oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podjęcia niezbędnych działań w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy
22.11.2021 12:25 29/2020 zarządzenie w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Jaworze, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu oraz Gminnego Zespołu Obsługi w Jaworzu zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jaworze oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podjęcia niezbędnych działań w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy