Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2021 15:21 OZK.152.10.2021 petycja w sprawie naprawy fragmentu ulicy Łubinowej; zagłębień asfaltu w osi kanalizacji na ul. Słonecznikowej
29.09.2021 09:56 OZK.152.9.2021 petycja w sprawie przekazania informacji dotyczących programu edukacyjnego "Gotuj się na zmiany" do podległych placówek edukacyjnych
14.09.2021 14:36 OZK.152.8.2021 petycja w sprawie oferty wsparcia w kwestii edukacji na temat Covid-19; publicznego odczytania petycji na sesji oraz podjęcia przez Radę Gminy Jaworze uchwały wg załączonego projektu
11.05.2021 13:33 OZK.152.7.2021 petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej i zaplanowanie uczestnictwa gminy w programie walidacji jakości obsługi interesanta
11.05.2021 13:19 OZK.152.6.2021 petycja w sprawie przystąpienia Gminy Jaworze do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021
25.03.2021 20:26 OZK.152.4.2021 petycja w sprawie wstrzymania działań mających na celu utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaworzu na działce o numerze 181/64
25.03.2021 20:13 OZK.152.3.2021 petycja w sprawie budowy PSZOK przy ul. Bielskiej nr działki 181/64 w Jaworzu oraz w sprawie artykułu : "PSZOK coraz bliżej" zamieszczonego w Echo Jaworza wydanie nr 345 na str. 5
25.03.2021 19:53 OZK.152.2.2021 petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Jaworze komunikatu/uchwały (dot. niedoborów witaminy D)
25.03.2021 19:35 OZK.152.1.2021 petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Jaworze uchwały popierającej petycję - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! [...]
31.12.2020 11:39 OZK.152.3.2020 petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Jaworze uchwały (stanowiska) dotyczącego planowanych szczepień mieszkańców gminy przeciwko Sars-Cov-2
28.03.2019 14:40 Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Jaworze w 2019 r.
28.03.2017 09:43 Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Jaworze w 2017 r.

poprzednia 1 2