Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2023 12:14 OZK.152.10.2023 petycja w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zlikwidowania postawionych pachołków na ul. Średniej ; bezzwłocznego umieszczenia słupków krawędziowych i wykonania wyniesionych skrzyżowań z ulicami Wschodnią i Łukową
23.05.2023 12:12 OZK.152.9.2023 petycja w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zlikwidowania postawionych pachołków na ul. Średniej ; bezzwłocznego umieszczenia słupków krawędziowych i wykonania wyniesionych skrzyżowań z ulicami Wschodnią i Łukową
12.04.2023 11:26 OZK.152.8.2023 petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Jaworze apelu w sprawie zwiększenia świadomości społecznej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności
29.03.2023 14:54 OZK.152.7.2023 petycja w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
29.03.2023 14:53 OZK.152.6.2023 petycja w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zlikwidowania postawionych pachołków na ul. Średniej ; bezzwłocznego umieszczenia słupków krawędziowych i wykonania wyniesionych skrzyżowań z ulicami Wschodnią i Łukową
29.03.2023 14:50 OZK.152.5.2023 petycja w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zlikwidowania postawionych pachołków na ul. Średniej ; bezzwłocznego umieszczenia słupków krawędziowych i wykonania wyniesionych skrzyżowań z ulicami Wschodnią i Łukową
17.03.2023 08:59 OZK.152.3.2023 petycja w sprawie zamontowania słupków krawędziowych, zabudowy wyniesionych skrzyżowań i pozostawienia "pachołków" drogowych
14.03.2023 12:22 OZK.152.2.2023 petycja w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zlikwidowania postawionych pachołków na ul. Średniej
06.03.2023 13:05 OZK.152.1.2023 petycja w sprawie zlikwidowania postawionych pachołków na ul. Średniej
30.06.2022 16:35 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.
18.02.2022 11:57 OZK.152.1.2022 petycja w celu wystąpienia rady gminy z petycją w sprawie zmiany ustawy o gospodarce odpadami do Prezesa RM, Ministerstwa KiŚ, Marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów
04.11.2021 16:27 OZK.152.12.2021 petycja w sprawie planowanej lokalizacji PSZOK w Gminie Jaworze (adresat: Rada Gminy Jaworze)
04.11.2021 16:25 OZK.152.11.2021 petycja w sprawie planowanej lokalizacji PSZOK w Gminie Jaworze (adresat: Wójt Gminy Jaworze)
12.10.2021 15:21 OZK.152.10.2021 petycja w sprawie naprawy fragmentu ulicy Łubinowej; zagłębień asfaltu w osi kanalizacji na ul. Słonecznikowej
29.09.2021 09:56 OZK.152.9.2021 petycja w sprawie przekazania informacji dotyczących programu edukacyjnego "Gotuj się na zmiany" do podległych placówek edukacyjnych

1 2 następna