Urząd Gminy Jaworze

­

 

Urząd Gminy Jaworze

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm./ Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. 

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. 

Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Kontakt

Adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Telefon (centrala): 33 82 86 600

Fax: 33 82 86 601

e-mail: sekretariat@jaworze.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka

Adres strony internetowej: www.jaworze.pl

 

Rachunek Bankowy

Bank Spółdzielczy w Jasienicy
Nr konta : 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010

Wpływy dotyczące wpłat za udostępnienie danych osobowych prosimy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy
Nr konta : 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010

 

Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach:

poniedziałek od 7:00 do 15:00
wtorek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 15:00
czwartek od 7:00 do 17:00
piątek od 7:00 do 13:00

 

Kasa nieczynna do odwołania. 

 

Skargi, wnioski i interwencje przyjmuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba w siedzibie Urzędu w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:00 oraz w czwartki w godzinach od 16:00 do 17:00 pod warunkiem wcześniejszego umówienia się. W pozostałych dniach skargi i wnioski przyjmują Sekretarz oraz naczelnicy w czasie pracy urzędu. Umówienie się w takiej sprawie wymaga wskazania imienia, nazwiska oraz podania istoty sprawy. Wójt nie musi odbierać ww. interwencji osobiście, o ile wyznaczy upoważnione osoby, które posiadają uprawnienia charakterze decyzyjnym.

 

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO
w Urzędzie Gminy

Osoby NIESŁYSZĄCE przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy.

Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście w Sekretariacie, I piętro, p. 103,
  • lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod nr tel. (033) 8286611
  • a także wysyłając faks pod nr (033) 8286601
  • oraz e-mail na adres: sekretariat@jaworze.pl

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Urząd Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2005 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.07.2022 08:02 Edycja dokumentu (Anna Talik)
28.07.2022 07:53 Edycja dokumentu (Anna Talik)
28.07.2022 07:50 Dodano załącznik "REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEKST JEDNOLITY_stan na 1 lipca 2022 BIP" (Anna Talik)
28.07.2022 07:49 Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny - tekst ujednolicony (Anna Talik)
20.07.2021 09:51 Edycja dokumentu (Anna Talik)
20.07.2021 09:51 Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny - tekst ujednolicony" (Anna Talik)
20.07.2021 09:50 Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny UG Jaworze ze zmianami (wersja z możliwością odczytu) (Anna Talik)
20.07.2021 09:50 Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny UG Jaworze ze zmianami (Anna Talik)
01.12.2020 07:51 Edycja dokumentu (Anna Talik)
03.09.2020 14:41 Edycja dokumentu (Anna Talik)
16.12.2019 12:10 Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny UG Jaworze ze zmianami" (Anna Talik)
16.12.2019 12:10 Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny UG Jaworze ze zmianami (wersja z możliwością odczytu)" (Anna Talik)
16.12.2019 12:05 Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny (Anna Talik)
24.09.2019 09:16 Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny" (Anna Talik)
24.09.2019 09:15 Usunięto załącznik 01 (Anna Talik)
23.07.2015 12:24 Dodano załącznik "01" (Anna Talik)
23.07.2015 12:23 Usunięto załącznik 01 (Anna Talik)
23.07.2015 12:22 Edycja dokumentu (Anna Talik)
03.02.2015 11:08 Edycja dokumentu (Anna Talik)
03.02.2015 11:06 Dodano załącznik "01" (Anna Talik)
03.02.2015 11:06 Edycja dokumentu (Anna Talik)
03.02.2015 11:04 Usunięto załącznik 01 (Anna Talik)
03.02.2015 11:03 Usunięto załącznik 02 (Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Dodano załącznik "02" (Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Edycja dokumentu (Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Usunięto załącznik 03 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze (Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Usunięto załącznik 04 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze (Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Usunięto załącznik 05 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze (Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Usunięto załącznik 06 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze (Anna Talik)
10.10.2014 11:19 Usunięto załącznik 07 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze (Anna Talik)
10.10.2014 11:19 Usunięto załącznik 08 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze (Anna Talik)
10.10.2014 11:19 Usunięto załącznik 02 (Anna Talik)
28.03.2013 11:35 Dodano załącznik "08 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze" (Anna Talik)
28.03.2013 11:34 Dodano załącznik "07 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze" (Anna Talik)
28.03.2013 11:34 Dodano załącznik "06 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze" (Anna Talik)
28.03.2013 11:34 Dodano załącznik "05 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze" (Anna Talik)
28.03.2013 11:34 Dodano załącznik "04 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze" (Anna Talik)
28.03.2013 11:34 Dodano załącznik "03 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze" (Anna Talik)
30.05.2012 09:21 Edycja dokumentu (Anna Talik)
30.05.2012 09:20 Edycja dokumentu (Anna Talik)
11.04.2012 08:34 Edycja dokumentu (Anna Talik)
12.10.2009 16:07 Edycja dokumentu (Anna Talik)
15.09.2009 10:59 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2007 15:01 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2007 14:59 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2007 14:44 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2007 14:35 Dodano załącznik "02" (Anna Talik)
19.11.2007 14:35 Dodano załącznik "01" (Anna Talik)
19.11.2007 14:34 Edycja dokumentu (Anna Talik)
22.05.2007 15:47 Edycja dokumentu (Anna Talik)
28.09.2005 11:55 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 10:53 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 10:48 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 10:48 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 10:38 Edycja dokumentu (Anna Talik)
18.04.2005 10:48 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)