ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021

­

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie Gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez Gminę Jaworze do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021.

Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza do konsultacji:

  1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dkasprzak@jaworze.pl

Pobrać formularz oraz zapoznać się z projektem ww. uchwały można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze – www.jaworze.bip.info.pl.

Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 15 października 2020 r. i kończy w dniu 25 października 2020 r.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.10.2020
Data publikacji:14.10.2020 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.10.2020 12:15 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
28.10.2020 12:14 Dodano załącznik "Protokoł z konsultacji.pdf" (Michał Urbaś)
14.10.2020 14:42 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
14.10.2020 14:42 Dodano załącznik "ogłoszenie o konsultacjach.pdf" (Michał Urbaś)
14.10.2020 14:16 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)