w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

­

Stwierdzenie nieważność uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w części § 2 - jako niezgodnej z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIII/326/2018
- organ wydający Rada Gminy Jaworze
- data aktu: 2018.08.07
- tytuł aktu: w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 5085
- Data ogłoszenia: 14 sierpnia 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5085

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:07.08.2018
Data publikacji:13.08.2018 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.09.2018 12:57 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
19.09.2018 12:56 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
19.09.2018 12:30 Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XLIII.326.2018.pdf" (Michał Urbaś)
14.08.2018 13:08 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
13.08.2018 13:35 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)