Informacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego o podstawowej kwocie dotacji na 2017 r.

­

 Jaworze, dnia 22 marca 2017r.

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 89d ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943), ogłasza się:

  1. Podstawową kwotę dotacji na rok 2017, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy, która wynosi 8 336,80 zł.
  2. Statystyczną liczbę dzieci, która wynosi 232 oraz statystyczną liczbę wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 78c ust. 2, która wynosi 0.

ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Skotnicka-Nędzka

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego o podstawowej kwocie dotacji na 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Alicja Kominek
Data na dokumencie:22.03.2017
Data publikacji:28.03.2017 07:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.03.2017 07:32 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)