zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

­

ZARZADZENIE Nr 62/2015
WÓJTA GMINY JAWORZE
z dnia 13 lipca 2015r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015r. poz. 938)

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w roku szkolnym 2015/2016 mogą być składane do dnia 30 wrzesień 2015r.
  2. Wnioski składa się w placówce oświatowej, do której uczeń będzie uczęszczał w wyżej określonym roku szkolnym.

§ 2

Warunki udzielania pomocy, formę, zakres i tryb postępowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka
Zastępca Wójta

Załączniki

  • 02 (pdf 1.72 MB)
  • 01 (pdf 190.65 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Maria Łepecka
Data na dokumencie:13.07.2015
Data publikacji:03.08.2015 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.08.2015 14:57 Dodano załącznik "02" (Anna Talik)
03.08.2015 12:24 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)