ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2014 r.

­


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH    

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),  w oparciu o uchwałę Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze, zapraszam mieszkańców Gminy Jaworze do zgłaszania uwag do następującego projektu uchwały:

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaworze w 2014 r.    

Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu załączonego do ogłoszenia formularza:  
  1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ipolak@jaworze.pl,
  3. za pośrednictwem faksu: 33 828 66 01.  
Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 21 stycznia 2014 r. i kończy w dniu 4 lutego 2014 r.

Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury.  

Wyniki ogłoszenia konsultacji zostaną opublikowane zgodnie z zapisami uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze.

Komentarz

­Załączniki

  • 03 (pdf 40.77 KB)
  • 01 (pdf 169.93 KB)
  • 02 (doc 134 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.01.2014
Data publikacji:21.01.2014 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.02.2014 10:32 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
17.02.2014 10:31 Dodano załącznik "03" (Michał Urbaś)
21.01.2014 14:51 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)