Komunikat w sptawie udzielania pomocy w 2013r. uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

­

KOMUNIKAT  W  SPRAWIE  UDZIELANIA POMOCY   W 2013 r. UCZNIOM  NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM ‘’WYPRAWKA SZKOLNA’’
  
Zawiadamiamy ,  że wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w roku szkolnym 2013/2014 mogą być składane  do  dnia  30  października 2013 r.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w  roku szkolnym.  Pomoc jest udzielana  na  wniosek  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych). Warunkiem zwrotu poniesionych kosztów jest  przedłożenie dokumentów  dotyczących zakupu podręczników lub materiałów dydaktycznych (faktura Vat, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).  

1.  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I szkoły podstawowej, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 539 zł na osobę w rodzinie, o którym mowa  w art. 5.ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych   z dnia 28 listopada 2003 r . 
 
2. Pomocy w formie dofinansowania udziela się uczniom rozpoczynającym  w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach II, III, V szkoły podstawowej, spełniających kryterium dochodowe gdzie dochód na osobę nie przekracza 456 zł a w rodzinach samotnie wychowujących 542 zł, o którym mowa  w art. 8 ust. 1 pkt.  2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej.

3 . Pomocy udziela się uczniom klas I, II, III, V  szkoły podstawowej rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2013/2014 pochodzących z rodzin  niespełniających kryterium dochodowego  w przypadkach określonych w art. 7. ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Liczba uczniów , którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć  5% ogólnej liczby uczniów.  

4. Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów dydaktycznych udziela się uczniom niepełnosprawnym rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2013/2014, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.   

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu
mgr Maria Łepecka

Załączniki

  • 01 (pdf 38.39 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Komunikat w sptawie udzielania pomocy w 2013r. uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Maria Łepecka
Data na dokumencie:19.07.2013
Data publikacji:19.07.2013 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.07.2013 12:39 Dodano załącznik "01" (Anna Talik)
19.07.2013 12:30 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)