ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

­

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  w oparciu o uchwałę Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze, zapraszam mieszkańców Gminy Jaworze do zgłaszania uwag do następujących projektów uchwał:
 1. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/183/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  
Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu załączonego do ogłoszenia formularza: 
 1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ipolak@jaworze.pl  lub  mbednarek@jaworze.pl
 3. za pośrednictwem faksu: 33 828 66 01.  
Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 6 marca 2013 r. i kończy w dniu 20 marca 2013 r.

Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury.

Wyniki ogłoszenia konsultacji zostaną opublikowane zgodnie z zapisami uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze.    
Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Załączniki

 • 6 (pdf 773.28 KB)
 • 1 (pdf 359.98 KB)
 • 2 (doc 73 KB)
 • 3 (doc 59 KB)
 • 4 (doc 399.5 KB)
 • 5 (doc 135 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.03.2013
Data publikacji:06.03.2013 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.03.2013 09:55 Dodano załącznik "6" (Anna Talik)
08.03.2013 11:31 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
08.03.2013 11:30 Dodano załącznik "4" (Michał Urbaś)
08.03.2013 11:30 Dodano załącznik "3" (Michał Urbaś)
08.03.2013 11:30 Dodano załącznik "2" (Michał Urbaś)
08.03.2013 11:29 Usunięto załącznik 4 (Michał Urbaś)
08.03.2013 11:25 Usunięto załącznik 3 (Michał Urbaś)
08.03.2013 11:25 Usunięto załącznik 2 (Michał Urbaś)
06.03.2013 14:47 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)