ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

­

Jaworze, dn. 12 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz w oparciu o uchwałę Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze,

zapraszam mieszkańców Gminy Jaworze do zgłaszania uwag do załączonego następującego projektu uchwały:

1. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu załączonego do ogłoszenia formularza:

1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ipolak@jaworze.pl lub mbednarek@jaworze.pl 3. za pośrednictwem faksu: 33 828 66 01.

Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 13 grudnia 2012 r. i kończy w dniu 27 grudnia 2012 r.

 Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury.

Wyniki ogłoszenia konsultacji zostaną opublikowane zgodnie z zapisami uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze.

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Załączniki

  • 04 (pdf 278.74 KB)
  • 03 (pdf 141.59 KB)
  • 01 (docx 26.04 KB)
  • 02 (doc 132 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Bednarek Marcin,
Data na dokumencie:12.12.2012
Data publikacji:13.12.2012 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.12.2012 12:29 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
31.12.2012 12:29 Dodano załącznik "04" (Michał Urbaś)
18.12.2012 09:35 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
18.12.2012 09:35 Dodano załącznik "03" (Michał Urbaś)
13.12.2012 14:46 Edycja dokumentu (Anna Talik)
13.12.2012 14:42 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)