ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi z mieszkańcami

­

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz w oparciu o uchwałę Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze,
zapraszam mieszkańców Gminy Jaworze do zgłaszania uwag do załączonych następujących projektów uchwał:  
 1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze,
 2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 3.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu załączonego do ogłoszenia formularza:  
 1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ipolak@jaworze.pl  lub  mbednarek@jaworze.pl
 3. za pośrednictwem faksu: 33 828 66 01.
Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 26 listopada 2012 r. i kończy w dniu 10 grudnia 2012r.
Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury.
Wyniki ogłoszenia konsultacji zostaną opublikowane zgodnie z zapisami uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze.
  
 Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Załączniki

 • 7 (pdf 68.78 KB)
 • 1 (docx 53.61 KB)
 • 2 (doc 51.5 KB)
 • 3 (doc 316 KB)
 • 4 (doc 71 KB)
 • 5 (pdf 1.2 MB)
 • 6 (doc 135.5 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi z mieszkańcami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.11.2012 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.12.2012 14:41 Dodano załącznik "7" (Anna Talik)
29.11.2012 14:25 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:25 Dodano załącznik "1" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:25 Dodano załącznik "2" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:25 Dodano załącznik "3" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:25 Dodano załącznik "4" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:25 Dodano załącznik "5" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:23 Zmieniono tytuł załącznika z "4" na "6" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:23 Usunięto załącznik 1 (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:23 Usunięto załącznik 2 (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:23 Usunięto załącznik 3 (Michał Urbaś)
26.11.2012 15:07 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)