protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

­

PROTOKÓŁ  Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI   
 

Projekt  uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie  Ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania,  został  umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Jaworze w dniu 05  października  2012r.

Uwagi  można  było przesyłać  do 15 października  2012r.

Podmiotami  uprawnionymi do konsultacji  były  podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową w zakresie niepublicznych przedszkoli.

Opinię można było przekazywać  na adres  Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu, ul. Wapienicka 10 43-384 Jaworze   lub  drogą  mailową na adres pzu@jaworze.pl.

Komórką do udzielania wyjaśnień  i przyjmowania opinii był Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu , ul. Wapienicka 10   43-384 Jaworze.


Uchwała została poddana konsultacji publicznej , nie zostały  wniesione zastrzeżenia do uchwały.

Projekt uchwały przedstawiony został Radzie Gminy Jaworze bez zmian.  

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2012 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.10.2012 11:13 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)