ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami

­

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz w oparciu o uchwałę Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze,zapraszam mieszkańców Gminy Jaworze do zgłaszania uwag do załączonych następujących projektów uchwał:
 1. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 3. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu załączonego do ogłoszenia formularza:
 1. osobiście lub przesłać poczta na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mbednarek@jaworze.pl
 3. za pośrednictwem faksu: 33 828 66 01.
Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 19 października 2012 r. i kończy w dniu 2 listopada 2012 r.

Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury.

Wyniki ogłoszenia konsultacji zostaną opublikowane zgodnie z zapisami uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze.

Załączniki

 • 5 (pdf 102.93 KB)
 • 1 (doc 39 KB)
 • 2 (doc 40.5 KB)
 • 3 (doc 39.5 KB)
 • 4 (doc 135 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:Bednarek Marcin,
Data na dokumencie:04.10.2012
Data publikacji:04.10.2012 16:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2012 09:34 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
16.11.2012 09:34 Dodano załącznik "5" (Michał Urbaś)
10.10.2012 10:56 Edycja dokumentu (Anna Talik)
04.10.2012 16:37 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)