ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

­

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001) zapraszam podmioty nienależące do sektora finansów publicznych , stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową, w zakresie żłobków, klubów dziecięcych do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uwagi proszę przesłać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl w terminie do 26 września 2011 roku. Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu, ul. Wapienicka 10 , 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2011 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.09.2011 10:52 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
19.09.2011 10:52 Dodano załącznik "projekt uchwały" (Michał Urbaś)
19.09.2011 10:52 Usunięto załącznik projekt uchwały (Michał Urbaś)
16.09.2011 09:33 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
16.09.2011 09:33 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
16.09.2011 09:33 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
16.09.2011 09:18 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)