protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

­

PROTOKÓŁ

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwniania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 30.06.2011r. Uwagi można było przesyłać do 11 lipca 2011r.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl.
Komórką uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85, 43-384 Jaworze.

Uchwała została poddana konsultacji publicznej, nie zostały wniesione zastrzeżenia do uchwały.

Projekt uchwały przedstawiony został Radzie Gminy Jaworze bez zmian.

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.07.2011 11:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.07.2011 11:22 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
18.07.2011 11:16 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)