protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

­

PROTOKÓŁ

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w dnia 19.11.2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 19.11.2010r. Uwagi można było przesyłać do 1 grudnia 2010r.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl.

Komórką uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85, 43-384 Jaworze.

Uchwała została poddana konsultacji publicznej, nie zostały wniesione zastrzeżenia do uchwały. Projekt uchwały przedstawiony został Radzie Gminy Jaworze bez zmian.

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2010 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2010 10:41 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)