Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008 na terenie gminy Jaworze

­

Rady Gminy Jaworze

Uchwała Nr XXXII/257/05
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 listopada 2005r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008 na terenie gminy Jaworze.

 Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm./, w związku z wnioskiem „AQUA” S.A. w Bielsku – Białej z dnia 19.10.2005r. o zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Jaworze.

Rada Gminy Jaworze
uchwala:

 

Załączniki

  • 01 (xls 175.5 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008 na terenie gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2006 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2009 12:01 Edycja dokumentu (Anna Talik)
22.11.2006 10:58 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)