Prowadzone rejestru, ewidencje i archiwa
oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


 

l.p.

Nazwa ewidencji lub rejestru

Sposoby i zasady udostępniania danych z ewidencji

Referat prowadzący ewidencję

1

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

 na pisemny wniosek
rejestr jawny

 
 2

Rejestr opinii Komisji Rady

 na pisemny wniosek
rejestr jawny

 
 3

Rejestr uchwał Rady Gminy

dostępny w BIP-ie
na pisemny wniosek
rejestr jawny

 
 4

Rejestr zarządzeń wójta

 dostępny w BIP-ie
na pisemny wniosek
rejestr jawny

 
 5

Rejestr decyzji wójta

 na pisemny wniosek strony, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy decyzja

 
 6

Rejestr postanowień wójta

 na pisemny wniosek strony, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy pstanowienie

 
 7

Rejestr pełnomocnictw – upoważnień udzielonych przez Wójta

 na pisemny wniosek po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
rejestr niejawny

 
 8

Rejestr skarg i wniosków

 na pisemny wniosek po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 9

Dziennik korespondencyjny

 na pisemny lub ustny wniosek strony, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy wpis w dzienniku korespondencyjnym
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 10

Rejestr przesyłek specjalnego rodzaju

 na pisemny lub ustny wniosek strony, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy wpis w rejestrze przesyłek specjalnego rodzaju
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 11

Centralny rejestr umów

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 12

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 na pisemny wniosek

 
 13

Rejestr wniosków (wraz z rejestrem graficznym) do zmiany planu miejscowego

 na pisemny wniosek
osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 14

Rejestr (w tym graficzny) wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  na pisemny wniosek
osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 15

Rejestr zabytków

 dostępny w BIP
na pisemny wniosek
rejestr jawny

 
 16

Ewidencja działalności gospodarczej

 na pisemny wniosek
rejestr jawny

 
 17

Ewidencja poleceń wyjazdów służbowych.

 na pisemny wniosek

 
 18

Ewidencja majątku Urzędu oraz jednostek oświatowych oraz zakładu budżetowego.

 na pisemny wniosek
ewidencja jawna

 
 19

Ewidencji szkoleń pracowników

 na pisemny wniosek

 
 20

Ewidencji mienia komunalnego

dostępny w BIP-ie
na pisemny wniosek
ewidencja jawna 

 
 21

Ewidencji należności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT oraz ich rozliczenie,

 na pisemny wniosek

 
 22

Dziennik korespondencyjny dokumentów niejawnych

rejestr niejawny

 
 23

Rejestr spisów zd.-odb. dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych jedn. org.

 na pisemny wniosek

 
 24

Ewidencja zasobu bibliotecznego, inwentaryzacje

 na pisemny wniosek

 
 25

Pieczęcie urzędowe – wzory i ewidencja

 na pisemny wniosek

 
 26

Inne pieczęcie i stemple – wzory odcisków i ewidencja

 na pisemny wniosek

 
 27

Rejestr kontroli własnych i zewnętrznych

rejestr kontroli zewnętrznych dostępny w BIP-ie
 na pisemny wniosek

 
 28

Ewidencja osób dopuszczonych do informacji niejawnych

 ewidencja niejawna

 
 29

Ewidencja emerytów i rencistów

  na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 30

Ewidencja psów ras groźnych

 na pisemny wniosek

 
 31

Ewidencja mieszkań komunalnych

 dostępna w BIP-ie
na pisemny wniosek

 
 32

Ewidencja lokali użytkowych w zasobach komunalnych

 dostępna w BIP-ie
na pisemny wniosek

 
 33

Rejestry wydawanych i utraconych dowodów osobistych

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 34

Rejestr zmian danych osobowych

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 35

Rejestr stałych mieszkańców

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 36

Rejestr urodzeń

  na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 37

Rejestr byłych mieszkańców stałych

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 38

Rejestr zgonów

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 39

Rejestr zameldowań powyżej 2 m-cy – obywatele polscy

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 40

Rejestr zameldowań powyżej 2 m-cy – cudzoziemcy

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 41

Rejestr zameldowań powyżej 2 m-cy mieszkańców Jaworza zameldowanych poza miejscem stałego pobytu

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 42

Rejestr zameldowań do 2 m-cy – obywateli polskich i cudzoziemców

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 43

Wykazy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 44

Ewidencja poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 
 45

Rejestr wyborców

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prowadzone rejestru, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:09.06.2005 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:27.08.2020 12:53