wersja do wydruku Anna Talik 09.06.2005 14:40

Prowadzone rejestru, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Prowadzone rejestru, ewidencje i archiwa
oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


l.p.

Nazwa ewidencji lub rejestru

Sposoby i zasady udostępniania danych z ewidencji

Referat prowadzący ewidencję

1

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

 na pisemny wniosek
rejestr jawny

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Podinsp. Michał Urbaś 

 2

Rejestr opinii Komisji Rady

 na pisemny wniosek
rejestr jawny

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Podinsp. Michał Urbaś 
 3

Rejestr uchwał Rady Gminy

dostępny w BIP-ie
na pisemny wniosek
rejestr jawny

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Podinsp. Michał Urbaś
 4

Rejestr zarządzeń wójta

 dostępny w BIP-ie
na pisemny wniosek
rejestr jawny

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Anna Matuszek
 5

Rejestr decyzji wójta

 na pisemny wniosek strony, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy decyzja

ewidencja prowadzona oddzielnie dla poszczególnych referatów
 6

Rejestr postanowień wójta

 na pisemny wniosek strony, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy pstanowienie

ewidencja prowadzona oddzielnie dla poszczególnych referatów
 7

Rejestr pełnomocnictw – upoważnień udzielonych przez Wójta

 na pisemny wniosek po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
rejestr niejawny

Sekretarz Gminy
Anna Skotnicka-Nędzka
 8

Rejestr skarg i wniosków

 na pisemny wniosek po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Sekretarz Gminy
Anna Skotnicka-Nędzka
 9

Dziennik korespondencyjny

 na pisemny lub ustny wniosek strony, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy wpis w dzienniku korespondencyjnym
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Anna Matuszek
 10

Rejestr przesyłek specjalnego rodzaju

 na pisemny lub ustny wniosek strony, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy wpis w rejestrze przesyłek specjalnego rodzaju
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Anna Matuszek
 11

Centralny rejestr umów

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Gospodarki i Infrastruktury
Insp. Grażyna Zalipska
 
 12

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 na pisemny wniosek

Gospodarki i Infrastruktury
Gł. specj. Łucja Habdas
Podinsp. Joanna Małecka
 13

Rejestr wniosków (wraz z rejestrem graficznym) do zmiany planu miejscowego

 na pisemny wniosek
osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Gospodarki i Infrastruktury
Gł. specj. Łucja Habdas
Podinsp. Joanna Małecka
 14

Rejestr (w tym graficzny) wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  na pisemny wniosek
osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Gospodarki i Infrastruktury
Gł. specj. Łucja Habdas
Podinsp. Joanna Małecka
 15

Rejestr zabytków

 dostępny w BIP
na pisemny wniosek
rejestr jawny

 
 16

Ewidencja działalności gospodarczej

 na pisemny wniosek
rejestr jawny

Gospodarki i Infrastruktury
Insp. Ewa Raszka
 
 17

Ewidencja poleceń wyjazdów służbowych.

 na pisemny wniosek

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Karosek
 
 18

Ewidencja majątku Urzędu oraz jednostek oświatowych oraz zakładu budżetowego.

 na pisemny wniosek
ewidencja jawna

 
 19

Ewidencji szkoleń pracowników

 na pisemny wniosek

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Karosek
 
 20

Ewidencji mienia komunalnego

dostępny w BIP-ie
na pisemny wniosek
ewidencja jawna 

Gospodarki i Infrastruktury
Insp. Teresa Fąferko
 21

Ewidencji należności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT oraz ich rozliczenie,

 na pisemny wniosek

Finansów i Budżetu
Skarbnik Zofia Gruszczyk
 22

Dziennik korespondencyjny dokumentów niejawnych

rejestr niejawny

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Kancelaria Tajna
Insp. Janusz Kos
 23

Rejestr spisów zd.-odb. dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych jedn. org.

 na pisemny wniosek

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Małgorzata Barut
 24

Ewidencja zasobu bibliotecznego, inwentaryzacje

 na pisemny wniosek

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Anna Matuszek
 25

Pieczęcie urzędowe – wzory i ewidencja

 na pisemny wniosek

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Janusz Kos
 26

Inne pieczęcie i stemple – wzory odcisków i ewidencja

 na pisemny wniosek

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Janusz Kos
 27

Rejestr kontroli własnych i zewnętrznych

rejestr kontroli zewnętrznych dostępny w BIP-ie
 na pisemny wniosek

Sekretarz Gminy
Anna Skotnicka-Nędzka
 28

Ewidencja osób dopuszczonych do informacji niejawnych

 ewidencja niejawna

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Kancelaria Tajna
Insp. Janusz Kos
 29

Ewidencja emerytów i rencistów

  na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Karosek
  
 30

Ewidencja psów ras groźnych

 na pisemny wniosek

Gospodarki i Infrastruktury
Insp. Ewa Raszka
 
 31

Ewidencja mieszkań komunalnych

 dostępna w BIP-ie
na pisemny wniosek

Gospodarki i Infrastruktury
Insp. Teresa Fąferko
 32

Ewidencja lokali użytkowych w zasobach komunalnych

 dostępna w BIP-ie
na pisemny wniosek

Gospodarki i Infrastruktury
Insp. Teresa Fąferko
 33

Rejestry wydawanych i utraconych dowodów osobistych

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
Kierownik USC
Aleksandra Zagórska
 34

Rejestr zmian danych osobowych

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
Kierownik USC
Aleksandra Zagórska
 35

Rejestr stałych mieszkańców

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
 36

Rejestr urodzeń

  na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
Kierownik USC
Aleksandra Zagórska
 37

Rejestr byłych mieszkańców stałych

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
 38

Rejestr zgonów

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
Kierownik USC
Aleksandra Zagórska
 39

Rejestr zameldowań powyżej 2 m-cy – obywatele polscy

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
 40

Rejestr zameldowań powyżej 2 m-cy – cudzoziemcy

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
 41

Rejestr zameldowań powyżej 2 m-cy mieszkańców Jaworza zameldowanych poza miejscem stałego pobytu

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
 42

Rejestr zameldowań do 2 m-cy – obywateli polskich i cudzoziemców

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
 43

Wykazy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
 44

Ewidencja poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara
 45

Rejestr wyborców

 na pisemny wniosek osoby, która wykaże interes prawny
rejestr zawiera dane osobowe prawnie chronione

Organizacyjny i Spraw Społecznych
Insp. Barbara Pieczara

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prowadzone rejestru, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2005 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.09.2009 12:09 Edycja dokumentu (Anna Talik)
09.06.2005 14:40 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)