Urząd Gminy Jaworze

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm./ Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. 

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. 

Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Kontakt

Adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Telefon (centrala): 33 82 86 600

Fax: 33 82 86 601

e-mail: sekretariat@jaworze.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka

Adres strony internetowej: www.jaworze.pl

 

Rachunek Bankowy

Bank Spółdzielczy w Jasienicy
Nr konta : 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010

Wpływy dotyczące wpłat za udostępnienie danych osobowych prosimy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy
Nr konta : 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010

 

Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach:

poniedziałek od 7:00 do 15:00
wtorek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 15:00
czwartek od 7:00 do 17:00
piątek od 7:00 do 13:00

 

Kasa nieczynna do odwołania. 

 

Skargi, wnioski i interwencje przyjmuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba w siedzibie Urzędu w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:00 oraz w czwartki w godzinach od 16:00 do 17:00 pod warunkiem wcześniejszego umówienia się. W pozostałych dniach skargi i wnioski przyjmują Sekretarz oraz naczelnicy w czasie pracy urzędu. Umówienie się w takiej sprawie wymaga wskazania imienia, nazwiska oraz podania istoty sprawy. Wójt nie musi odbierać ww. interwencji osobiście, o ile wyznaczy upoważnione osoby, które posiadają uprawnienia charakterze decyzyjnym.

 

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO
w Urzędzie Gminy

Osoby NIESŁYSZĄCE przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy.

Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście w Sekretariacie, I piętro, p. 103,
  • lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod nr tel. (033) 8286611
  • a także wysyłając faks pod nr (033) 8286601
  • oraz e-mail na adres: sekretariat@jaworze.pl

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:18.04.2005 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:28.07.2022 08:02