wersja do wydruku Anna Talik 18.04.2005 10:48

Urząd Gminy Jaworze

Urząd Gminy Jaworze

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. 

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. 

Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Urząd Gminy Jaworze zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm/ jest jednostką budżetową i działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Adres:

URZĄD GMINY JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Adres do korespondencji:

URZĄD GMINY JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Telefon (centrala):

(33) 8286600

Fax:

(33) 8286601

E-mail

sekretariat@jaworze.pl

Adres strony internetowej

www.jaworze.pl

NIP:

937-17-71-156

REGON:

070014223

Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Jasienicy
Nr konta : 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010

Wpływy dotyczące wpłat za udostępnienie danych osobowych prosimy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy
Nr konta : 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010

Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach:

poniedziałek

700-1500

wtorek

700-1500

środę

700-1500

czwartek

700-1700

piątek

700-1300

Kasa jest czynna w dniach roboczych w godzinach:

poniedziałek

700-1430

wtorek

700-1430

środę

700-1430

czwartek

700-1630

piątek

700-1200

Skargi, wnioski i interwencje przyjmuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba w siedzibie Urzędu w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:00 oraz w czwartki w godzinach od 16:00 do 17:00 (ze względów organizacyjnych uprzejmie prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny).
W pozostałych dniach skargi i wnioski przyjmują Sekretarz oraz naczelnicy w czasie pracy urzędu.

 

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO
w Urzędzie Gminy

Osoby NIESŁYSZĄCE przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy.

Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście w Sekretariacie, I piętro, p. 103,
  • lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod nr tel. (033) 8286611
  • a także wysyłając faks pod nr (033) 8286601
  • oraz e-mail na adres: sekretariat@jaworze.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2005 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.09.2019 09:16 Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny"
(Anna Talik)
24.09.2019 09:15 Usunięto załącznik 01 (Anna Talik)
23.07.2015 12:24 Dodano załącznik "01" (Anna Talik)
23.07.2015 12:23 Usunięto załącznik 01 (Anna Talik)
23.07.2015 12:22 Edycja dokumentu (Anna Talik)
03.02.2015 11:08 Edycja dokumentu (Anna Talik)
03.02.2015 11:06 Dodano załącznik "01" (Anna Talik)
03.02.2015 11:06 Edycja dokumentu (Anna Talik)
03.02.2015 11:04 Usunięto załącznik 01 (Anna Talik)
03.02.2015 11:03 Usunięto załącznik 02 (Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Dodano załącznik "02" (Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Edycja dokumentu (Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Usunięto załącznik 03 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze

(Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Usunięto załącznik 04 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze

(Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Usunięto załącznik 05 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze

(Anna Talik)
10.10.2014 11:20 Usunięto załącznik 06 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze

(Anna Talik)
10.10.2014 11:19 Usunięto załącznik 07 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze

(Anna Talik)
10.10.2014 11:19 Usunięto załącznik 08 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze

(Anna Talik)
10.10.2014 11:19 Usunięto załącznik 02 (Anna Talik)
28.03.2013 11:35 Dodano załącznik "08 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze"

(Anna Talik)
28.03.2013 11:34 Dodano załącznik "07 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze"

(Anna Talik)
28.03.2013 11:34 Dodano załącznik "06 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze"

(Anna Talik)
28.03.2013 11:34 Dodano załącznik "05 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze"

(Anna Talik)
28.03.2013 11:34 Dodano załącznik "04 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze"

(Anna Talik)
28.03.2013 11:34 Dodano załącznik "03 zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Jaworze"

(Anna Talik)
30.05.2012 09:21 Edycja dokumentu (Anna Talik)
30.05.2012 09:20 Edycja dokumentu (Anna Talik)
11.04.2012 08:34 Edycja dokumentu (Anna Talik)
12.10.2009 16:07 Edycja dokumentu (Anna Talik)
15.09.2009 10:59 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2007 15:01 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2007 14:59 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2007 14:44 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2007 14:35 Dodano załącznik "02" (Anna Talik)
19.11.2007 14:35 Dodano załącznik "01" (Anna Talik)
19.11.2007 14:34 Edycja dokumentu (Anna Talik)
22.05.2007 15:47 Edycja dokumentu (Anna Talik)
28.09.2005 11:55 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 10:53 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 10:48 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 10:48 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 10:38 Edycja dokumentu (Anna Talik)
18.04.2005 10:48 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)