Wniosek

o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko

Dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 194 ze zm.) niniejszym wnoszę o wydanie opinii o Pani Jolancie Witkowskiej, jako kandydacie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Jaworze.

 

Jednocześnie wskazuję 7-dniowy termin do przedłożenia przedmiotowej opinii, liczony od dnia otrzymania wniosku/opublikowania na stronie BIP.

 

Pani Jolanta Witkowska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (menedżer kultury), a przy okazji również instruktorem tańca III stopnia. Przez siedem lat kierowała Domem Kultury w Wapienicy, z którym jest zawodowo była związana od 1998 roku (instruktor tańca i choreograf zespołów tanecznych). Wcześniej pracowała również w Ośrodku Teatralnym „Banialuka” w Bielsku-Białej, a także w Wojewódzkim Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej. Funkcję Dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Jaworze pełni od lipca 2020r., zarządzając jednostką w sposób rzetelny, sprawny i kompetentny, gwarantując właściwe funkcjonowanie jednostki. Dzięki innowacyjnym i kreatywnym pomysłom stale zwiększa ofertę kulturalną ośrodka oraz wzmacnia działania na rzecz integracji i współpracy różnych podmiotów, organizacji pozarządowych i środowisk twórczych w Jaworzu.

Wójt Gminy Jaworze

dr Radosław Ostałkiewicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:14.04.2023 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:12.04.2023
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:14.04.2023 11:53