Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęciaProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r., w całości, jako sprzecznej z art. 11a ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 638), dalej jako „ustawa o ochronie zwierząt”

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVIII/277/2021
- organ wydający Rada Gminy Jaworze
- data aktu: 2021-06-24
- tytuł aktu: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2021
- Pozycja: 4632
- Data ogłoszenia: 2 lipca 2021
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4632

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:01.07.2021 15:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.06.2021
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:05.08.2021 11:37