Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/251/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r., w całości, jako sprzecznej z art. 11a ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 638), dalej jako „ustawa” w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVI/251/2021
- organ wydający Rada Gminy Jaworze
- data aktu: 2021.03.25
- tytuł aktu: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2021
- Pozycja: 2447
- Data ogłoszenia: 6 kwietnia 2021
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2447

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:31.03.2021 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.03.2021
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:05.05.2021 13:08