INFORMACJA

o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze

  przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2020 r.

 

                Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 248) w związku z § 5 ust. 5 zarządzenia Nr 24/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 3 marca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej informuję, że w roku 2020
nie zarejestrowano działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową wobec organów władzy publicznej obsługiwanych przez Urząd Gminy Jaworze.

Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego
i Zarządzania Kryzysowego
Anna Talik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:15.02.2021 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:15.02.2021
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:15.02.2021 09:45