Akty prawa miejscowego 2021

 

 l.p. nr uchwały/data podjęcia  tytuł  

treść

 1 Uchwała XXIV/232/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 04.02.2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 2 Uchwała XXIV/233/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 04.02.2021r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 3 Uchwała XXIV/236/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 04.02.2021r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 4 Uchwała XXIV/237/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 04.02.2021r.
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
5 Uchwała XXVI/243/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.03.2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
6 Uchwała XXVI/244/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.03.2021r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
7 Uchwała XXVI/246/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.03.2021r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
8 Uchwała XXVI/247/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.03.2021r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
9 Uchwała XXVI/248/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.03.2021r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2021-2025
10 Uchwała XXVI/249/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.03.2021r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
11 Uchwała XXVI/251/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.03.2021r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
12 Uchwała XXVI/252/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.03.2021r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
13 Uchwała XXVI/254/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.03.2021r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
14 Uchwała XXVII/261/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 06.05.2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
15 Uchwała XXVII/263/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 06.05.2021r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
16 Uchwała XXVIII/274/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
17 Uchwała XXVIII/276/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
18 Uchwała XXVIII/277/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
19 Uchwała XXVIII/278/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
20 Uchwała XXVIII/279/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Jaworze
21 Uchwała XXIX/281/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 16.09.2021r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
22 Uchwała XXIX/282/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 16.09.2021r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
23 Uchwała XXIX/288/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 16.09.2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
24 Uchwała XXXI/294/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 04.11.2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
  Uchwała XXXII/303/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.11.2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
  Uchwała XXXIII/307/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 16.12.2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2022
  Uchwała XXXIII/313/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 16.12.2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
  Uchwała XXXIII/318/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 16.12.2021r.
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze”
  Uchwała XXXIII/319/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 16.12.2021r.
o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
  Uchwała XXXIII/320/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 16.12.2021r.
o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
       
       
       
       
       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:akty prawa miejscowego 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:09.02.2021 14:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:27.12.2021 13:23