Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Jaworze udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Poniżej znajdują się linki do stron internetowych w których znajdują się informacje o ww.  dokumentach

  1. http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%99du+Gminy+Jaworze
  2. https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=4488825
  3. http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:24.11.2020 08:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Tomiczek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:24.11.2020 08:48