ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

UWAGA!
Niniejsze zapytanie ma charakter rozeznania rynku i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych

Zamawiający – Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro) pod nazwą:

„Przewóz uczniów niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) z Gminy Jaworze do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Bielska-Białej wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2020/2021”

 

Szczegóły w załączniku !!

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) z Gminy Jaworze do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Bielska-Białej wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2020/2021"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:08.06.2020 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.06.2020
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:25.06.2020 07:12