Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/150/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w całości - jako niezgodnej z art. 40 ust. 8 w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470), oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.),

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XV/150/2020
- organ wydający Rada Gminy Jaworze
- data aktu: 2020.02.27
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2020
- Pozycja: 2237
- Data ogłoszenia: 11 marca 2020
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2237

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:04.03.2020 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.02.2020
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:02.06.2020 12:55