wersja do wydruku Anna Talik 27.02.2020 10:32

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 r.

INFORMACJA
o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 r.

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 248) w związku z § 5 ust. 5 zarządzenia Nr 24/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 3 marca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej informuję, że w roku 2019 nie zarejestrowano działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową wobec organów władzy publicznej obsługiwanych przez Urząd Gminy Jaworze.

Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego
i Zarządzania Kryzysowego
Anna Talik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.02.2020
Data publikacji:27.02.2020 10:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż