Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzania nieważności uchwały Nr XIV/143/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w całości - jako niezgodnej z art. 40 ust. 8 w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:23.12.2019 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.12.2019
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:05.03.2020 12:56