ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/296/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze, oraz zarządzenia nr 87/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 09 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze

zapraszam mieszkańców Gminy Jaworze do zgłaszania uwag do projektu uchwały:

w sprawie konsultacji projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze

Uwagi można kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza, który można:

  1. składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jaworze (pokój nr 001),
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mbednarek@jaworze.pl

Formularz oraz projekt ww. uchwały dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze (BIP) oraz w pok. 110 - w godzinach pracy urzędu.

Termin konsultacji rozpoczyna się:
w dniu 10 października 2019 r. i kończy w dniu 21 października 2019 r.

Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska.

Wyniki ogłoszenia konsultacji zostaną opublikowane zgodnie z zapisami uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/296/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.10.2019
Data publikacji:10.10.2019 10:09