Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważność uchwały Nr IX/98/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze w całości, jako sprzecznej z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: IX/98/2019
- organ wydający Rada Gminy Jaworze
- data aktu: 2019.07.23
- tytuł aktu: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2019
- Pozycja: 5387
- Data ogłoszenia: 30 lipca 2019
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5387

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:26.07.2019 12:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.07.2019
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:30.08.2019 11:57