17.04.2019r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze

Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie informuję, że Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze zaplanowała posiedzenie członków komisji na dzień 24.04.2019r. godzina 15:15 w sali 200 budynku Urzędu Gminy Jaworze

Posiedzenie komisji będzie przebiegało na podstawie następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Jaworze,
  2. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 551/9 o pow. 0,0080 ha, położonej w Jaworzu przy ul. Leszczynowej, w drodze zakupu,
  3. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze,
  4. zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w 2019 r.,
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Inne sprawy nie wyróżnione w planie posiedzenia.
 6. Zapytania członków komisji.
 7. Odpowiedzi na zapytania członków komisji.
 8. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:17.04.2019r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.04.2019
Data publikacji:17.04.2019 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż