wersja do wydruku Anna Talik 14.03.2019 15:09

V Sesja Rady Gminy Jaworze

Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  –  Dz. U. z  2018 r. poz. 994 ze zm.)

zwołuję na dzień

21 marca 2019r. (tj. CZWARTEK) na godzinę 13:00
w sali budynku budynku „POD HARENDĄ” przy ul. Pod Harendą 2 w Jaworzu


V SESJĘ RADY GMINY JAWORZE 
VIII kadencji 2018-2023


PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2019r.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  3. w sprawie Statutu Gminy Jaworze,
  4. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i forrmalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  5. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Jaworze,
  6. w sprawie delegowania radnego do Społecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu.
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Jaworze w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie zarządzeń podejmowanych przez Wójta Gminy Jaworze.
 8. Pytania w sprawach bieżących gminy.
 9. Sprawy organizacyjne Rady Gminy Jaworze.
 10. Zgłaszanie wolnych wniosków (w formie pisemnej).
 11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Jaworze.

 Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Zbigniew Putek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:V Sesja Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Anna Talik
Data na dokumencie:14.03.2019
Data publikacji:14.03.2019 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż