12.03.2019r. posiedzenie Komisji Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze

Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie informuję, że Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze zaplanował posiedzenie członków komisji na dzień 12.03.2019r. godzina 15.15 w sali budynku Pod Harendą

Posiedzenie komisji będzie przebiegało na podstawie następującego porządku obrad:

  1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
  3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Jaworze.
  4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Inne sprawy nie wyróżnione w planie posiedzenia.
  6. Zapytania członków komisji.
  7. Odpowiedzi na zapytania członków komisji.
  8. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:12.03.2019r. posiedzenie Komisji Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:07.03.2019
Data publikacji:07.03.2019 14:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż