28.02.2019r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze

Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie informuję, że Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze zaplanowała posiedzenie członków komisji na dzień 28.02.2019r. godzina 11.30 w sali 200 budynku Urzędu Gminy Jaworze

Posiedzenie komisji będzie przebiegało na podstawie następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie:
  1. przekazania środków finansowych dla Policji,
  2. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze,
  3. zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  4. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej,
  5. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2018-2020 – etap II – rok 2019,
  6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2019 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Inne sprawy nie wyróżnione w planie posiedzenia.
 6. Zapytania członków komisji.
 7. Odpowiedzi na zapytania członków komisji.
 8. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:28.02.2019r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.02.2019
Data publikacji:21.02.2019 15:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż