Jaworze, 13 lutego 2019r.

 

 INFORMACJA
o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze
  przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2018 r.

                 Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 248) w związku z § 5 ust. 5 zarządzenia Nr 24/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 3 marca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej informuję, że w roku 2018 nie zarejestrowano działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową wobec organów władzy publicznej obsługiwanych przez Urząd Gminy Jaworze.

z up. WÓJTA
Ewelina Domagała
Sekretarz Gminy Jaworze

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:13.02.2019 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:13.02.2019
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:13.02.2019 13:53