19.02.2019r. zaproszenie na Komisje Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Jaworze

Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Jaworze zaplanował posiedzenie członków komisji na dzień 19.02.2019r. godzina 15.30 w sali 200 budynku Urzędu Gminy Jaworze

Posiedzenie komisji będzie przebiegało na podstawie następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2019r.,
  2. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze” i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Inne sprawy nie wyróżnione w planie posiedzenia.
 6. Zapytania członków komisji.
 7. Odpowiedzi na zapytania członków komisji.
 8. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:19.02.2019r. zaproszenie na Komisje Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.02.2019
Data publikacji:11.02.2019 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż