25.02.2019r. zaproszenie na Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze

Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze zaplanował posiedzenie członków komisji na dzień 25.02.2019r. godzina 8.00 w sali 200 budynku Urzędu Gminy Jaworze

Posiedzenie komisji będzie przebiegało na podstawie następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 3. Omówienie i przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały:
  1. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  2. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków,
  3. w sprawie powołania członkini Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu i uzupełnienia jej składu.
 5. Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 7. Inne sprawy nie wyróżnione w planie posiedzenia.
 8. Zapytania członków komisji.
 9. Odpowiedzi na zapytania członków komisji.
 10. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:25.02.2019r. zaproszenie na Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.02.2019
Data publikacji:08.02.2019 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż