25.02.2019r. zaproszenie na Komisje Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze

Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze zaplanował posiedzenie członków komisji na dzień 25.02.2019r. godzina 8.00 w sali 200 budynku Urzędu Gminy Jaworze

Posiedzenie komisji będzie przebiegało na podstawie następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 3. Omówienie i przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2019-2021,
  2. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu.
 5. Omówienie sprawozdań:
  1. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  2. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Jaworze,
  3. raportu z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 7. Inne sprawy nie wyróżnione w planie posiedzenia.
 8. Zapytania członków komisji.
 9. Odpowiedzi na zapytania członków komisji.
 10. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:25.02.2019r. zaproszenie na Komisje Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.02.2019
Data publikacji:08.02.2019 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż