17.12. 2018r. zaproszenie na Komisje Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze

Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie informuję, że Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze zaplanowała posiedzenie członków komisji na dzień 17.12.2018r. godzina 15.30 w sali 200 budynku Urzędu Gminy Jaworze

Posiedzenie komisji będzie przebiegało na podstawie następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,
  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności,
  3. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych,
  4. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze,
  5. zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 4. Inne sprawy nie wyróżnione w planie posiedzenia.
 5. Zapytania członków komisji.
 6. Odpowiedzi na zapytania członków komisji.
 7. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:17.12. 2018r. zaproszenie na Komisje Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:13.12.2018
Data publikacji:13.12.2018 15:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż